Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο. Ξάνθης ΩΠ3ΚΟΚ7Ε-ΝΕ4