Καλώς ήρθατε

στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (Ν.Π.Δ.Δ), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 (ΦΕΚ 1190/ 9-6-2011 τεύχος β) μετά από συγχώνευση του Ν.Π. «Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης» και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταυρούπολης και μεταφορά δραστηριοτήτων που αφορούσαν τα πολιτιστικά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης καθώς και η μεταφορά του προσωπικού της.
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, σχετικά με τον Πολιτισμό.

Εκδηλώσεις καλοκαίρι 2019

Δημοτικό Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Νίκος Κυπουργός

Χορωδία συνΩΔΗπόροι

Ορχήστρα των Κυκλάδων

Πέμπτη 11/07 21:30

Πληροφορίες: 6977468501

Είσοδος: 10

Παιδικό, Φοιτ. Αμεά, ανέργων: 5 €

Τα πολιτιστικά δρώμενα της περιόδου

Τα πολιτιστικά δρώμενα της περιόδου

Τελευταίες αναρτήσεις

Ανάθεση υπηρεσίας «φύλαξη και ασφάλεια των χώρων εκδηλώσεων των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2019».

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 1749/14.08.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005439491) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία «φύλαξη και ασφάλεια των

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2019

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την απόφαση 26/10.06.2019 (ΑΔΑ:ΩΓΩΧΟΚ7Ε-7Σ1) του διοικητικού συμβουλίου και με την υπ΄ αριθμ. ΓΝ84/24.06.2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2019

για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2019 έως 30.06.2020, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος»

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου

Τελευταίες αναρτήσεις

Close Menu