Προηγούμενη Ανάρτηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017»

Επόμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …