Πίνακες επιτυχόντων, διορεστέων & επιλαχόντων του μουσικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθιας έως 30-06-2017.

Πίνακες επιτυχόντων, διορεστέων & επιλαχόντων του μουσικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθιας έως 30-06-2017.

Close Menu