Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στις 31-1-2017.

Α.Π. 199 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 31-01-2017 ΣΤΙΣ 1530

Close Menu