Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2019»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ 2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…

Continue Reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

Το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, διοργανώνει εκδήλωση για την επιλογή της Βασίλισσας του Καρναβαλιού των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2019 Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση biblio.kentropolitismouxanthis@gmail.com από Τρίτη…

Continue Reading

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2019

Πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΘΛΕ 2019 ΑΔΑ 6ΨΓΠΟΚ7Ε-ΗΘΦ ΑΙΤΗΣΗ ΘΛΕ 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΛΕ 2019  

Continue Reading
Close Menu