Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος»

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Ηχητική…

Continue Reading

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 21 Μαρτίου και ώρα 14:00

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα…

Continue Reading

Ευχαριστήριο Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2019

Η 54η περίοδος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι, ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι απέδειξαν, για πολλοστή φορά, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και παρουσίασης, τόσο των…

Continue Reading
Close Menu