Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας των χώρων και των εκδηλώσεων στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2020

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 527/18.02.2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006303229) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία «υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων και των εκδηλώσεων…

Continue Reading
Close Menu