Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 67Π0ΟΚ7Ε-ΨΝ4) 01/2021 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου…

Continue Reading

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 34/09.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΔΡΟΚ7Ε-ΞΔ5) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη έξι ατόμων (6) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης…

Continue Reading
Close Menu