ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 12 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 138

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   Πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2541072554

Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος

e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

 

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Ιανουάριου 2018 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στο κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Κων/νος Μπένης», Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 Θέμα 1ο: Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 – μεταφορά χρεών. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 2ο: Ανατροπές δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 3ο: Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Καρολίδου, Διευθύντρια του Ν.Π.

Θέμα 4ο:. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 5ο:. Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης έτους 2018

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 6ο:. Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2018

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

 

Πασχάλης Λύρατζης

 

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

 1. Νικόλαος Ανταμπούφης
 2. Θεοδώρα Γιαννώτα
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Ερκάν Κίρατζη
 5. Αλέξανδρος Κυριακίδης
 6. Ελισσάβετ Παυλίδου
 7. Δέσποινα Παρτσαλίδου
 8. Μιχαήλ Ρεκάρης
 9. Κρυωνάς Σεργκενλίδης
 10. Μαρία Τσιακίρογλου
 11. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου
 12. Ανέστης Χατζόπουλος
Προηγούμενη Ανάρτηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επόμενη Ανάρτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …