Μπάνερ εκδήλωσης Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2020

για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2020 έως 30.06.2021, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού, που εδρεύει στη Ξάνθη, Πλ. Διοικητηρίου 1Α, σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εδώ.

Προηγούμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 14:00

Επόμενη Ανάρτηση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …