Αναστολή λειτουργίας δομών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Αναστολή λειτουργίας δομών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 4829/02.11.2020 τεύχος Β’)  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλει τις παρακάτω δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης:

  • Σχολή Χορού,
  • Δημοτική Φιλαρμονική, και
  • Δημοτικό Ωδείο – Χορωδίες για το χρονικό διάστημα έως 30.11.2020.

Οι διοικητικές υπηρεσίες και η Βιβλιοθήκη (παιδική-ενηλίκων) θα εξυπηρετούν το κοινό αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον το αίτημά τους δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.

Close Menu