ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Κατεβάστε τα αρχεία του διαγωνισμού από εδώ

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων 2022-2023

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 31/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΛΥΟΚ7Ε-ΙΣ6) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη (5) πέντε ατόμων ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων – Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων […]

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 03.10.2022 έως 30.06.2023, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 90ΚΑΟΚ7Ε-ΙΜΕ) 01/2022 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη […]

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2022

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 17/27.06.2022 (ΑΔΑ:6ΙΛ5ΟΚ7Ε-ΔΘΩ) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2022 με […]

Yπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας των χώρων των εγκαταστάσεων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021-2022

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνέχεια του με αριθμό 1517/19.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009569909) εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία φύλαξης και ασφάλειας των χώρων των εγκαταστάσεων των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων […]

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 67Π0ΟΚ7Ε-ΨΝ4) 01/2021 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 01.10.2021 έως 30.06.2022, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού, που […]

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την αρ. απόφαση 34/09.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΔΡΟΚ7Ε-ΞΔ5) του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη έξι ατόμων (6) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2021 […]