Συναυλίες Μουσικών Σχολείων

Τα μουσικά σχολεία που συμμετέχουν μας παρουσιάζουν δείγμα της δουλειάς τους.

18:00 Μουσικό Σχολείο Πειραιά 19:30 Μουσικό Σχολείο Λάρισας 20:30 Μουσικό Σχολείο Αθήνας 21:30 Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Close Menu