Παιδική εκδήλωση

Δημιουργική απασχόληση παιδιών από τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού νηπιαγωγείου «Ζούγκλα», για παιδιά 4-7 ετών

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε.

Ετικέτες:

Ημερομηνία

Δευτέρα 04-09-2023
Ολοκληρώθηκε!

Ώρα

19:00

Τοποθεσία

Στέκι συλλόγου ΚΑΒΕΙΡΟΙ
Πλατεία Μητροπόλεως
Κάβειροι

Οργανωτής

Κάβειροι