Διεύθυνση Πολιτισμού

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (Ν.Π.Δ.Δ), ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 (ΦΕΚ 1190/ 9-6-2011 τεύχος β) μετά από συγχώνευση του Ν.Π. «Στέγη Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κων/νος Μπένης» και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταυρούπολης και μεταφορά δραστηριοτήτων που αφορούσαν τα πολιτιστικά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης καθώς και η μεταφορά του προσωπικού της. Ο σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, σχετικά με τον Πολιτισμό.

Το Κ.Π.Δ.Ξ. έχει την παρακάτω δομή.

Τμήμα Πολιτισμού

Το Τμήμα Πολιτισμού φέρει την ευθύνη της ανάδειξης και προβολής του πολιτισμού της Ξάνθης.

Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των πολιτιστικών δρώμενων του Δήμου, πολλά από τα οποία έχουν καθιερωθεί πλέον σε τοπικούς θεσμούς.

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για τις λειτουργικές διαδικασίες όλου του Κέντρου.