Χρήσιμα έγγραφα

Αιτήσεις, έντυπα και δηλώσεις για τις υπηρεσίες του τμήματος Πολιτισμού (Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη, Φιλαρμονική, Σχολή χορού και Ωδείο) την Διοίκηση και για τα Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη ενηλίκων

Αίτηση Εγγραφής Βιβλιοθήκης Ενηλίκων
Αίτηση Διαγραφής Βιβλιοθήκης Ενηλίκων

Παιδική βιβλιοθήκη

Αίτηση Εγγραφής Παιδικής Βιβλιοθήκης
Αίτηση Διαγραφής Παιδικής Βιβλιοθήκης

Δημοτική Πινακοθήκη

Αίτηση Συμμετοχής σε Έκθεση

Δημοτικό Ωδείο

Αίτηση Εγγραφής Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης

Φιλαρμονική

Αίτηση Εγγραφής Φιλαρμονικής

Σχολή χορού

Αίτηση Εγγραφής Σχολή Χορού
Αίτηση Διαγραφής Σχολή Χορού

Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Έντυπο Αιτήματος Συγκατάθεσης
Έντυπο Υποβολής Αιτήματος του Υποκειμένου των Δεδομένων

Διοίκηση

Δήλωση Απορρήτου
Δήλωση Δέσμευσης της Διοίκησης για τον GDPR