Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες του τμήματος είναι οι εξής.

Διοικητική Υπηρεσία

Μερικές από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασίες μητρώου και προσωπικού, γραμματειακή υποστήριξη, κ.α.

Οικονομική Υπηρεσία

Μερικές από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι ο προϋπολογισμός και η οικονομική πληροφόρηση, διαδικασίες λογιστηρίου και αποθηκών, θέματα προμηθειών και εξοπλισμού, θέματα εσόδων και περιουσίας, κ.α.

Τεχνική Υποστήριξη

Το γραφείο τεχνικής υποστήριξης υποστηρίζει όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες του Νομικού προσώπου.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο2541072554 (εσωτερικό 6)
ΔιεύθυνσηΠλατεία ∆ιοικητηρίου 1Α – 67133 Ξάνθη
E-mailinfo@cultureofxanthi.gr
promithies@cultureofxanthi.gr