Προηγούμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 14:00

Επόμενη Ανάρτηση

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …