ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 30 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Αρ. πρωτ. 2731
Διεύθυνση: Πλ. Διοικητηρίου1Α Προς:

Πίνακας αποδεκτών

Τ. Κ.: 67133 Ξάνθη
Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος
Τηλέφωνο: 2541073640 (εσωτ. 3)
e-mail: eventskpdx@gmail.com

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στο κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Κων/νος Μπένης», Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: Μαρία Αρβανιτίδου υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θέμα 2ο: 6ο «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» μουσικών σχολείων.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Θέμα 3ο: Εκδηλώσεις Χριστουγέννων 2018 – Πρωτοχρονιάς 2019.

Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

 

Ο πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου

 

Πασχάλης Λύρατζης

 Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

 1. Νικόλαος Ανταμπούφης
 2. Θεοδώρα Γιαννώτα
 3. Ιπποκράτης Καμαρίδης
 4. Ερκάν Κίρατζη
 5. Αλέξανδρος Κυριακίδης
 6. Ελισσάβετ Παυλίδου
 7. Ραμαδάν Μποζ
 8. Μιχαήλ Ρεκάρης
 9. Δημήτρης Πετρόπουλος
 10. Μαρία Τσιακίρογλου
 11. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου
 12. Ανέστης Χατζόπουλος
Προηγούμενη Ανάρτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επόμενη Ανάρτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22.11.2018, ΩΡΑ 14:30΄ ΚΑΙ 15:00΄

Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης …