Έτος ίδρυσης 1998

Ξάνθη, 67131

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία της αειμνήστου Βιργινίας Τσουδερού η οποία έφυγε από την ζωή το 2018, αποβλέποντας στην ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, με παράλληλη ανάπτυξη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Στο διάστημα λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε πρότυπο πολιτισμικής οντότητας με την υποδειγματική αναστήλωση, αξιοποίηση και διαχείριση διατηρητέων μνημείων της βιομηχανικής κληρονομιάς μας, με ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον.

Οι ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος (συντήρηση πολιτιστικών τεκμηρίων, λειτουργία εργαστηρίων για την εκμάθηση τεχνών, εκθέσεις, διαλέξεις) στεγάζονται σε συγκροτήματα της περιοχής των καπναποθηκών με συνολική έκταση στην παρούσα φάση, πλέον των 2.000 τ.μ.

Οι εκθέσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών, οι διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, οι συναυλίες, τα πολυθεματικά σεμινάρια, οι ευκαιρίες ανάδειξης και προβολής Θρακιωτών δημιουργών, οι οργανωμένες παρεμβάσεις σε μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, οι δραστηριότητες βασισμένες σε επεξεργασμένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις, το εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον και η συνεχής λειτουργία εργαστηρίων, προσδιορίζουν την ταυτότητα του Ιδρύματος. Στόχος των δράσεων είναι η προαγωγή της πολιτισμικής μνήμης, η δημιουργική έκφραση της φαντασίας, η ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, η διάδοση των τοπικών  παραδόσεων και του πολιτισμού σε όλη την Θράκη, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η δημιουργία πολιτισμικού κεφαλαίου.

Το Ίδρυμα, παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, συνεχίζει τις δράσεις του, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την παράδοση στην πόλη της Ξάνθης, αλλά  και της Θράκης ευρύτερα.

Συμμετοχή στο Ξανθιώτικο καρναβάλι

Στοιχεία επικοινωνίας

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Καπνεργατών 9

Ξάνθη, 67131

2541029282 – 2541026635

Close Menu