Συνεδρίαση σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Συνεδρίαση σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Close Menu