Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 15:00, του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 15:00, του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Close Menu