ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    Ξάνθη, 30 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:  2090
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                                                                                                                     Πίνακας αποδεκτών
Τηλέφωνο: 2541072554
Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος
e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την
Πέμπτη 02 Αυγούστου και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στο κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Κων/νος Μπένης»,
Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006«Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1º: Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Πασχάλης Λύρατζης

Αποδέκτες πίνακα αποδεκτών:

1. Νικόλαος Ανταμπούφης

2. Θεοδώρα Γιαννώτα

3. Ιπποκράτης Καμαρίδης

4. Ερκάν Κίρατζη

5. Αλέξανδρος Κυριακίδης

6. Ελισσάβετ Παυλίδου

7. Δέσποινα Παρτσαλίδου

8. Δημήτρης Πετρόπουλος

9. Μιχαήλ Ρεκάρης

10.Μαρία Τσιακίρογλου

11. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

12. Ανέστης Χατζόπουλος

Close Menu